Card image

Gıda GüvenliğiGıda Güvenliği

Tüm merkez, yerinde üretim ve servis mutfaklarımızda mevcut tüm tehlikelerin analizleri yapılarak uygun kontrol önlemleri ile kritik kontrol noktaları denetim altında tutulur.

Kalite departmanımızda görevli uzman gıda mühendislerimiz tarafından tüm mutfaklarımızın gıda güvenliği denetimleri yapılır.

Kullanmakta olduğumuz ham maddeler, ürettiğimiz ürünler ve kullanma sularımız düzenli aralıklar ile akredite laboratuvarlarda analiz ettirilmektedir.

Yönetim sistemlerimiz kapsamında tüm personelimize periyodik olarak gıda güvenliği, iş güvenliği, çevre yönetimi konularında gerekli eğitimler verilmektedir.